top of page

ONS VERHAAL

“Kansen bieden is meer dan onderwijs”

Samenwerken aan de toekomst van onze kinderen

We leven in een snel veranderende wereld waarbij digitalisering steeds meer ruimte wint in het onderwijs. Deze verandering vraagt heel veel van onze kinderen. De lat, en dus de inzet, wordt steeds hoger gelegd. De digitalisering zorgt voor een omgeving waarbij ouders minder grip hebben op hun kinderen en stellen terecht de volgende vragen: 

  • Is er nog wel evenwicht tussen vrije tijd en school?

  • Weten onze kinderen de ontwikkelingen bij te houden? 

Stichting Lina zet zich in voor gelijke kansen voor onze kinderen. Deze kansen bieden vraagt meer dan onderwijs. Stichting Lina biedt kinderen ondersteuning bij schoolvakken, persoonlijke houding en studie-vaardigheden én betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dit doet hen groeien in de rol van verantwoordelijke en betrokken ouders. Dat vraagt ook om intensieve begeleiding en empowerment van de ouders.


We geven aanvullend onderwijs in de vorm van onder andere huiswerkbegeleiding, bijles, trainingen en lange termijn begeleiding (samenwerking met school). Dit doen we in kleine groepen of individueel. Hiermee begeleiden wij jongeren om zich te ontwikkelen, ieder op hun eigen manier, met als doel zelfredzaamheid binnen de eigen capaciteiten.


Onze kracht

De intensieve begeleiding en empowerment van ouders is in onze ogen de sleutel tot het succes van de kinderen. In een vertrouwde omgeving begeleiden wij ouders op een laagdrempelige manier zodat zij hun kinderen de gelegenheid bieden om de juiste doelstellingen te stellen en te realiseren. Wij zijn zeer flexibel ingesteld en vinden het uiterst belangrijk om bij het kind thuis te komen en de huiselijke sfeer te proeven. We staan sterk binnen de multiculturele samenleving en weten ons hierin erg goed te positioneren. We zijn ons bewust van het feit dat je eerst de thuisomgeving van het kind en de ouders moet respecteren alvorens er een vertrouwensrelatie gecreëerd kan worden.


bottom of page