top of page

SAMENWERKEN MET SCHOLEN

Stichting Lina verzorgt huiswerkklas, bijles, trajecten en trainingen met focus op de zelfredzaamheid van de leerlingen, waarbij de thuissituatie als basis wordt genomen. We hebben hier 10 jaar ervaring mee. De samenwerking met scholen is intensief. Van een naschoolse schooldag (pre-teaching en remedial teaching), tot het organiseren van specifieke trajecten op maat. We leggen de focus op de driehoeksverhouding school, ouder(s) en het kind, met daarbij de nodige begeleiding in de thuissituatie! Een veilige omgeving voor het kind is essentieel in het realiseren en in stand houden van een gezonde driehoeksverhouding in een vertrouwde omgeving. We werken samen aan de toekomst van onze kinderen.

Een unieke All Inclusive begeleiding waarbij ouder(s) en leerkrachten intensief worden betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Het kind ontwikkelt zich o.a. op de volgende vlakken:

  • vakinhoudelijke ontwikkeling;

  • sociale ontwikkeling;

  • algemene ontwikkeling;

  • competenties;

  • zelfstandigheid vs. samenwerken;

  • verantwoordelijkheid;

  • plannen & structuur;

  • zelfredzaamheid.

Wilt u samenwerken voor de toekomst van onze kinderen? Kijk dan snel in ons aanbod op welke manier wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor u!

bottom of page